Вести

 

В А К Ц И Н А Ц И Ј А     К О В И Д - 1 9

 

СВА ОБАВЕШТЕЊА У ВЕЗИ ВАКЦИНАЦИЈЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА СОПОТ МОГУ СЕ ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОН:

0 6 5 / 8 2 2 5 - 3 9 6

 

 

06.11.2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


ОБАВЕШТЕЊЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 


ПРАТИТЕ  СВЕ РЕЛЕВАНТНЕ И ИСТИНИТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРОНА ВИРУСУ
НА ЗВАНИЧНОМ САЈТУ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА О КОРОНА ВИРУСУ

 

WWW.COVID19.RS


У ДОМУ ЗДРАВЉА СОПОТ РАДИ АМБУЛАНТА ЗА ФЕБРИЛНА СТАЊА И РЕСПИРАТОРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ - COVID АМБУЛАНТА ОД 
09 - 17h сваког радног дана
09 - 17h суботом и недељом
БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА: 065 8225 345 И 011 8251 22316.09.2020.

Д Е Н З И Ф Е К Ц И О Н И  Т У Н Е Л

 

Обавештавамо грађане општине Сопот, да је Дом здравља Сопот од новчаних средстава прикупљених од одговорних дародаваца (донатора) набавио дезинфекциони тунел који је постављен у Дому здравља Сопот испред Службе за здравствену заштиту одраслих грађана.

Називи и имена свих дародаваца (донатора) истакнути су на самом дезинфекционом тунелу.

Овим путем користимо прилику да се још једном захвалимо свим дародавцима (донаторима) који су се одазвали нашој молби и несебично узели учешће у донирању новчаних средстава Дому здравља Сопот.


16.06.2020.

Поводом спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр.1.1.6 објављује се одлука о додели уговора

Одлику можете видети и  преузети ОВДЕ


01.06.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Дана 01.06.2020. године Дом здравља Сопот на Порталу јавних набавки објавио је позив и конкурсну документација у поступку јавне набавке мале вредности - набавка горива за моторна возила. Набавка мале вредности обликована је у две партије. Партија 1 - набавка еуро дизела и бензина. Партија 2 - набавка ауто гаса (ТНГ). Документација се може преузети са Портала јавних набавки : www.portal.ujn.gov.rs

Рок за достављање понуде је 10.06.2020. године до 11:00 часова.
 


01.06.2020.

З А Х В А Л Н И Ц А

 

Захваљујемо се Телекому Србија

јер је Дому здравља Сопот донирао шест безконтактних термометара, три пулсна оксиметра и два хирушка сета за шивење рана.
 


01.06.2020.

З А Х В А Л Н И Ц А

 

Захваљујемо се Labteh - у

на донацији једнод транспортног фрижидера за службу лабораторијске дијагностике Дома здравља Сопот.
 


01.06.2020.

З А Х В А Л Н И Ц А

 

Захваљујемо се Medisal - у

на донацији средстава за поправку јединог мобилног респиратора за службу хитне медицинске помоћи Дома здравља Сопот.

 


 

АУТОБУСКЕ ЛИНИЈЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ И ОНЕ КОЈИ СУ У РАДНОЈ ОБАВЕЗИ ИЗМЕЂУ СОПОТА И КЦС, КБЦ ЗВЕЗДАРА, КБЦ ЗЕМУН, КБЦ БЕЖАНИЈСКА КОСА, КБЦ ДРАГИША МИШОВИЋ

МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

 

ТРАСЕ ГРАДСКИХ "Л" ЛИНИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ И ОНЕ КОЈИ СУ У РАДНОЈ ОБАВЕЗИ

 

 

Л1 ЛИНИЈА = КАРАБУРМА2 - ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ - ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ - ГО НОВИ БЕОГРАД - КБЦ ЗЕМУН - СТУДЕНТСКИ ГРАД - КБЦ БЕЖАНИЈСКА КОСА

 

 

Л2 ЛИНИЈА = КОЊАРНИК - ШУМИЦЕ - ДУШАНОВАЦ ПОШТА - АУТОКОМАНДА - МОСТАР - САВА ЦЕНТАР - ГО НОВИ БЕОГРАД - ЗЕМУН ПОШТА - ЗЕМУН /ГОРЊИ ГРАД/ - КОКА КОЛА - ЗЕМУН ПОЉЕ /ТРАСА 704/

 

 

Л3 ЛИНИЈА = ЗЕМУН /БАЧКА/ - РАДЕ КОНЧАР ДЗ - ПРИЛАЗ - ГО НОВИ БЕОГРАД - БЕОГРАДСКА АРЕНА - САВА ЦЕНТАР - МОСТАР - ФРАНШ - ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА - ВИТАНОВАЧКА - ДАРВИНИОВА - НАСЕЉА БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ - МЕДАКОВИЋ 3

 

 

Л4 ЛИНИЈА = КАРАБУРМА 2 - ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ - ЦВИЈИЋЕВА - ГЛАВНА ПОШТА - МОСТАР - САЈАМ - ОШ ЈОСИФ ПАНЧИЋ - ВИДИКОВАЦ

 

 

Л5 ЛИНИЈА = КАРАБУРМА 2 - КУМОДРАЖ МЗ

 

 

Л6 ЛИНИЈА = ДОРЋОЛ - БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ

 

 

Л7 ЛИНИЈА = ТРГ РЕПУБЛИКЕ - МИРИЈЕВО 3 - МИРИЈЕВО 4

 

 

Л8 ЛИНИЈА = СТУДЕНТСКИ ТРГ - МЕДАКОВИЋ 3

 

 

Л9 ЛИНИЈА = СЛАВИЈА - КОЉАРНИК

 

 

Л10 ЛИНИЈА = ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ - КУМОДРАЖ

 27.03.2020.

Поводом спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр.1.1.5 објављује се одлука о додели уговора

Одлику можете видети и  преузети ОВДЕ


19.03.2020.

Поводом спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр.1.1.4 објављује се одлука о додели уговора

Одлику можете видети и преузети ОВДЕ


06.03.2020.

 С Р Е Ћ А Н  8.  М А Р Т


 

06.03.2020.

Март 2020. - МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА - ПРЕВЕНЦИЈА МАЛИГНИХ ТУМОРА

 

Малигне болести представљају један од највећих јавноздравствених проблема на светском нивоу. Према најновијим подацима Светске здравствене организације и Међународне агенције за истраживање рака, оптерећење малигним болестима у свету је у порасту, a очекује се да ће до 2032. године оболети 25 милиона људи широм света.

Стручњаци још и предвиђају да ће током живота један од пет мушкараца и једна од шест жена оболети од рака, а један од осам мушкараца и једна од једанаест жена умрети од неког облика малигне болести.

Повећано оптерећење раком је последица неколико фактора од којих су најзначајнији укупан пораст брја становника, продуженог очекиваног трајања живота као и усвајања животног стила одговорног за настанак одређених типова рака.

Према подацима из света, према обољевању и умирању, најучесталије локализације су рак плућа, рак дојке и рак дебелог црева. Рак плућа је најчешће дијагностикован рак у популацији мушкараца који чини 14,5% свих нових случајева рака и 22% свих смртних случајева од рака код мушкараца. Рак дојке је најчешће дијагностикован малигни тумор у популацији жена који чини 24,2% свих новооткривених случајева рака и 15% свих смртних случајева од рака код жена.

У нашој земљи годишње се у просеку открије око 36.000 нових случајева рака, док за годину дана од рака умре више од 20.000 особа. Водећи узроци обољевања и умирања од рака у нашој земљи готово су идентични водећим узроцима обољевања и смртности од малигних тумора у већини земаља у развоју. Мушкарци у нашој средини обољевају од рака плућа, колона, ректума и простате док се у популацији жена највише обољева и умире од рака дојке, дебелог црева, плућа и грлића материце.

Према најновијим проценама, Србија се међу 40 оцењиваних земаља Европе сврстава у групу земаља са средњим ризиком обољевања (налази се на 12. месту) и високим ризиком умирања од малигних болести у Европи (на другом месту одмах после Мађарске).

Према подацима регистра за рак Градског завода за јавно здравље Београд, само у 2018-ој години број новооболелих био је 7.345 особа. Посматрајући укупно оболеле од малигних неоплазми, најчешће локализације су: карцином дојке, затим плућа, карцином дебелог црева, простате и рак мокраћне бешике. Развијање здравих животних стилова, мотивисање грађана за правовремено обраћање лекару и коришћење доступних ресурса здравственог система, кључни су савезници у успешној борби против рака.

Превенција и рано откривање рака

Као изузетно делотворан приступ у контроли малигних болести, превенција заузима кључно место у свим јавноздравственим програмима. Стручњаци сматраjу да oкo двe трeћинe свих малигних тумoра настаje пoд утицаjeм фактoра ризика на кoje сe мoжe дeлoвати, штo пружа дoвoљнo прoстoра и мoгућнoсти за прeвeнциjу - бoрбу прoтив oвих бoлeсти. Наjбoљи начин бoрбe je спрeчавањe настанка бoлeсти избeгавањeм утицаjа пoзнатих фактoра ризика кojи су заправo рeзултат саврeмeнoг начина живoта. Наjпoзнатиjи мeђу њима су пушeњe дувана, нeправилна исхрана, гojазнoст, физичка нeактивнoст и кoнзумирањe алкoхoла.

Поред ових фактора ризика ту је и претерана изложеност сунчевој светлости или вештачким изворима светлости, као што су соларијуми, која повећава ризик од добијања свих врста рака коже.

Инфекција такође представља један од озбиљних ризико-фактора. Наиме, сваки десети случај рака је последица инфекције. Скоро 22% смртних исхода од рака у земљама у развоју и 6% у развијеним земљама су последица хроничне инфекције, хепатитисом Б или Ц вируса (који су одговорни за настанак рака јетре), Хуманим папилома вирусом (рака грлића материце) и Helicobacter pylori (рака желуца). Суштина примeнe oвих мeра прeвeнциje je смањeњe ризика oд oбoљeвања.

У Србији су од 2013. године на снази Национални програми за скрининг рака грлића материце, рака дојке и рака дебелог црева, са циљем да се смањи обољевање и умирање од ових малигнитета који су у нашој средини веома заступљени а често, управо због откривања у одмаклим фазама болести, односе и велики број живота.

 • Скрининг рака дојке представља мамографски превентивни преглед намењен свим женама старости од 50 до 69 година, и то на две године.
 • Скринингом на карцином грлића материце обухваћене су жене између 25 и 64 година старости, које се једном у три године позивају на превентивни гинеколошки преглед и Пап тест.
 • Циљну групу за скрининг на рак дебелог црева чине грађани оба пола старости од 50 до 74 године, који се на две године позивају да ураде тест на скривено крварење у столици.

04.03.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавамо грађане да се здравствени прегледи, у циљу реализације пројекта "За здравље Сопота" који финасира Министарство здравља - Други пројекат развоја здравства Србије, настављају 13.03.2020. године прегледима пацијената у Малом Пожаревцу.

Позивају се сви пацијенти без обзира да ли имају здравствену књижицу да 13.03.2020. године од 09:00 до 13:00 сати дођу у здравствену амбуланту у Малом Пожаревцу.

Прегледи ће обухватити следеће:

 • општи медицински преглед који ће обављати лекар опште медицине
 • мерење крвног притиска
 • мерење шећера у крви
 • ЕКГ преглед срца
 • мерење кисеоника у крви

Обавештавају се и пацијенти, који немају здравствену књижицу, или иста није оверена, да је потребно понети са собом неки од личних докумената.
 


03.03.2020.

НАСТАВАК ПРОЈЕКТА - ЗА ЗДРАВЉЕ СОПОТА

 

У склопу пројекта: "За здравље Сопота", дана 28.02.2020. године, у згради месне заједнице у Раљи, за ученике од 1. до 8. разреда са почетком у 12:00 сати, одржано је предавање на тему: "Грип и стања слична грипу".

Предавање је одржала др спец. педијатрије Зорка Денић.

 

 

 

 

 

 


11.02.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавамо грађане да се здравствени прегледи, у циљу реализације пројекта "За здравље Сопота" који финасира Министарство здравља - Други пројекат развоја здравства Србије, настављају 19.02.2020. године прегледима пацијената у Ђуринцима.

Позивају се сви пацијенти без обзира да ли имају здравствену књижицу да 19.02.2020. године од 09:00 до 13:00 сати дођу у зграду Месне заједнице у Ђуринцима.

Прегледи ће обухватити следеће:

 • општи медицински преглед који ће обављати лекар опште медицине
 • мерење крвног притиска
 • мерење шећера у крви
 • ЕКГ преглед срца
 • мерење кисеоника у крви

Обавештавају се и пацијенти, који немају здравствену књижицу, или иста није оверена, да је потребно понети са собом неки од личних докумената.

 


07.02.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавамо грађане да ће педијатрија у Дому здравља Сопот дежурати у недељу, 09.02.2020.год од 08:00 до 18:00 часова, због повећаног броја респираторних инфекција код деце.

 


05.02.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавамо грађане да се здравствени прегледи, у циљу реализације пројекта "За здравље Сопота" који финасира Министарство здравља - Други пројекат развоја здравства Србије, настављају 12.02.2020. године прегледима пацијената у Неменикућу.

Позивају се сви пацијенти без обзира да ли имају здравствену књижицу да 12.02.2020. године од 09:00 до 13:00 сати дођу у зграду Месне заједнице у Неменикућу.

Прегледи ће обухватити следеће:

 • општи медицински преглед који ће обављати лекар опште медицине
 • мерење крвног притиска
 • мерење шећера у крви
 • ЕКГ преглед срца
 • мерење кисеоника у крви

Обавештавају се и пацијенти, који немају здравствену књижицу, или иста није оверена, да је потребно понети са собом неки од личних докумената.
 


30.01.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавамо грађане да ће педијатрија у Дому здравља Сопот дежурати у недељу, 02.02.2020.год од 08:00 до 18:00 часова, због повећаног броја респираторних инфекција код деце.

 


29.01.2020.

НАСТАВАК ПРОЈЕКТА - ЗА ЗДРАВЉЕ СОПОТА

 

У склопу пројекта: "За здравље Сопота", дана 28.01.2020. године, у Основној школи у Рогачи, за ученике од 5. до 8. разреда са почетком у 12:00 сати, одржано је предавање на тему: "Грип и стања слична грипу".

Предавање је одржала др спец. педијатрије Зорка Денић.


27.01.2020.

31. јануар - НАЦИОНАЛНИ ДАН БЕЗ ДУВАНА


плакат можете преузети ОВДЕ

Живот без дувана – за бољу будућност нових генерација“
 

У Србији се 31. јануара под слоганом „Живот без дувана – за бољу будућност нових генерација“обележава Национални дан без дувана. Активности у оквиру обележавања Националног дана без дувана упозоравају јавност на штетне ефекте употребе дувана као и последице излагања дуванском диму.

У оквиру обележавања Националног дана без дувана интензивирају се активности на промоцији живота у окружењу без дувана као и значаја престанка употребе дуванских производа.  Током овогодишњег Националног дана без дувана посебно се  наглашава значај заштите младих од употребе дувана  и указује на нове изазове у вези са дуваном са којима се млади сусрећу.

Дувански дим садржи преко 7000 различитих супстанци, међу којима је преко 250 једињења опасних по здравље и око 70 материја за које је утврђено да изазивају малигна оболења. У свету сваке године услед употребе дувана и изложености дуванском диму превремено умире близу осам милиона људи односно више од 20 000 сваки дан. У Србији, најмање 15 000 људи превремено умре због пушења.   

Употреба дувана је повезана са настанком бројних болести. Готово да нема органа у људском телу на који дуван нема штетан утицај, а докази о болестима изазваним дуваном се повећавају већ деценијама.

Од свих смртних случајева узрокованих кардиоваскуларним болестима, 17% је узроковано употребом дувана и изложености дуванском диму. Пушење је такође повезано са раком плућа као последица директног излагања плућа карциногенима у дуванском диму. Поред рака плућа, употреба дувана повезана је са обољевањем од других малигних обољења као што су рак бешике, дебелог црева и ректума, једњака, јетре, панкреаса, трахеје, бронха.  Употреба дувана је фактор ризика за многе друге болести као што су опструктивна болест плућа, астма, емфизем, хронични бронхитис, реуматоидни артритис, болести уста као што су пародонтитис и многи други. Поред тога, употреба дувана утиче и на репродуктивне органе, па тако може утицати и на смањење плодности. Употреба дувана је такође повезана са повећаним ризиком умирања код оболелих од неких заразних болести као што је туберкулоза.

Посебно осетљива популација су млади, а већина данашњих пушача прву цигарету је запалила током адолесценције.  Рано отпочињање пушења повезано је са интензивнијим пушењем у одраслој доби и чешћом појавом здравствених проблема повезаних са пушењем. Млади који пуше, поред већег ризика обољевања од бројних хроничних незаразних оболења током живота, обично су мање физички активни и имају више проблема са дисајним органима.

Деца су посебно осетљива и на изложеност дуванском диму из окружења, који код деце и одојчади узрокује бројне здравствене проблеме као што су чешћи и јачи напади астме, респираторне инфекције и инфекције уха. Непушачи који су изложени дуванском диму   удишу исте канцерогене материје као и пушачи. Што је већи ниво изложености дуванском диму, већи је ризик од развоја  рака плућа, болести срца и крвних судова и других оболења.

У оквиру обележавања Националног дана без дувана посебно се апелује на родитеље да заштите своју децу од дуванског дима, јер мала деца често немају могућност избора боравка у простори безу дуванског дима. 

Поред директној изложености дуванском диму здравље угрожавају и остаци штетних материја из дуванског дима који се дуго након пушења дувана задржавају на одећи, намештају, завесама, зидовима, кревету и постељини, теписима, играчкама, возилима итд. и не могу се елиминисати проветравањем. Ради се, у ствари, о честицама из дуванског дима које приањају за површине, a не о дуванском диму у ужем смислу речи. Са тих површина, честице се могу ослобађати, претрпети хемијску трансформацији или се акумулирати. Све је више података из истраживања о штетним ефектима „задржаног дуванског дима”, на које су најосетљивији најмлађи – одојчад и мала деца.  

Родитељи могу да заштите децу од дуванског дима уколико:

 • Не дозволе пушење унутар или у близини куће.
 • Не дозволе пушење у ауту, чак ни када је отворен прозор.
 • Залажу се да вртићи, школе и сва друга места на којима деца проводе време буду без дуванског дима.
 • У свакој прилици за боравак своје породице бирају објекте, јавне површине, просторије и ресторане у којима пушење није дозвољено и буду  свесни чињенице да делимична забрана пушења не пружа заштиту од изложености дуванском диму.

 

У оквиру обележавања овогодишњег Националног дана без дувана, истичу се и нови изазови у контроли дувана као што су употреба наргила и електронских цигарета међу младима. Посебно забрињава пораст учесталости  истовремене употребе више дуванских производа или електронских цигарета и дувана.

Подаци о употреби дувана међу младима у Србији

Резултати Глобалног истраживања употребе дувана код младих (Global Youth Tobacco Survey (GYTS)) које је спроведено 2017. године од стране Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ уз подршку Министарства здравља, Министарства просвете науке и технолошког развоја и Светске здравствене организације, међу ученицима старости од 13 до 15 година на репрезентативном узорку свих школа у Србији  показују да: 

 • 11% ученика пуши цигарете, подједнако девојчице и дечаци
 • 6% ученика користи електронску цигарету
 • 6 од 10 садашњих пушача покушало је да престане са пушењем у претходних 12 месеци.
 • 70,4% ученика који сада пуше цигарете долази до цигарета тако што их купује у продавницама, самопослугама или на киосцима.
 • 82,6% оних ученика који купују цигарете није било спречено да их купи због својих година.
 • 61% младих изложено је дуванском диму на затвореним јавним местима
 • 82,2% ученика подржава забрану пушења у затвореним јавним местима.

 

Резултати Истраживање о здравственом понашању школске деце (Health behaviour in school-aged children survey, HBSC) које је у Србији   реализовано 2018 године у 101 основној и средњој школи у Србији уз подршку Министарства здравља и Министарства просвете, науке и технолошког развоја показују да је:

 • проценат ученика петих и седмих разреда основних школа који су бар једном попушили цигарету више од три пута мањи (2,6% и 7,1% редом) у поређењу са првим разредима средњих школа у којима је цигарете пробао скоро сваки трећи ученик (28,3%).
 • наргиле икада током живота пушила скоро једна трећина ученика првих разреда средњих школа (29,3%), а у претходних 30 дана скоро сваки пети ученик (16,6%).

У оквиру обележавања овог значајног датума из календара здравља мрежа института и завода за јавно здравље са својим партнерима као и друге институције и организације широм Србије интензивираће активности на тему превенције употребе дувана и изложености дуванском диму одржавањем великог броја предавања, трибина, јавних манифестација, спортских догађаја и других догађаја.


21.01.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавамо грађане да ће у склопу пројекта: "За здравље Сопота", дана 28.01.2020. године, у Основној школи у Рогачи, за ученике од 5. до 8. разреда са почетком у 12:00 сати, бити одржано предавање на тему: "Грип и стања слична грипу".

Предавање ће одржати др спец. педијатрије Зорка Денић.


08.01.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавамо грађане да се здравствени прегледи, у циљу реализације пројекта "За здравље Сопота" који финасира Министарство здравља - Други пројекат развоја здравства Србије, настављају 28.01.2020. године прегледима пацијената у Малој Иванчи.

Позивају се сви пацијенти који немају здравствено осигурање да 28.01.2020. године од 09:00 до 13:00 сати дођу у зграду здравствене амбуланте у Малој Иванчи.

Прегледи ће обухватити следеће:

 • општи медицински преглед који ће обављати лекар опште медицине
 • мерење крвног притиска
 • мерење шећера у крви
 • ЕКГ преглед срца
 • мерење кисеоника у крви

Обавештавају се пацијенти, који немају здравствену књижицу, или иста није оверена, да је потребно понети са собом неки од личних докумената.
 


27.12.2019.

НАСТАВАК ПРОЈЕКТА - ЗА ЗДРАВЉЕ СОПОТА

 

У циљу реализације пројекта „За здравље Сопота“ 26.12.2019.године др Зорка Денић и др Ђорђе Радојковић одржали су едукативно предавање за ученике 7. и 8. разреда у Основној школи „Милорад Мића Марковић“ у Малој Иванчи.

Предавање је имало за циљ да деци укаже на важност здравог начина живота и животних навика, као и на огромну штетност употрбе наркотика и опојних дрога.

 

 

 


 


19.12.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Поводом обављања бесплатних превентивних прегледа које организује Министарство здравља Републике Србије, обавештавамо грађане следеће:

Дана 22.12.2019. године у Дому здравља Сопот у периоду од 08:00 до 16:00 часова примаће се сви пацијенти независно од тога да ли имају здравствену књижицу, за следеће прегледе:

У згради Дома здравља Сопот

 • интернистички преглед, ЕКГ и мерење крвног притиска - обављаће ординирајући лекар др спец. Душан Станојевић;
 • ултразвучни преглед абдомена – обављаће ординирајући лекар др спец. Загорка Анђелковић.

Обавештавају се и пацијенти, који немају здравствену књижицу, или иста није оверена да могу да дођу у недељу у горе наведеном термину на ове прегледе.

Потребно је понети са собом неки од личних докумената.


18.12.2019.

НОВО ВОЗИЛО ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ

 

Са великим задовољством обавештавамо све кориснике здравствених услуга Дома здравља Сопот да нам је испоручено ново возило хитне медицинске помоћи које ће олакшати и унапредити рад Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Сопот. Возило је добијено од града Београда преко Секретаријата за здравство.

 


17.12.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавамо пацијенте Дома здравља Сопот да здравствени прегледи у циљу реализације пројекта "За здравље Сопота" који финасира Министарство здравља - Други пројекат развоја здравства Србије, почињу 26.12.2019. године прегледима пацијената у Поповићу.

Позивају се сви пацијенти који немају здравствено осигурање да 26.12.2019. године од 09:00 сати дођу у просторије месне канцеларије у Поповићу.

Прегледи ће обухватити следеће:

 • општи медицински преглед који ће обављати лекар опште медицине
 • мерење крвног притиска
 • мерење шећера у крви
 • ЕКГ преглед срца
 • мерење кисеоника у крви

Обавештавају се и пацијенти, који немају здравствену књижицу, или иста није оверена, да је потребно понети са собом неки од личних докумената.


29.11.2019.

ЗА ЗДРАВЉЕ СОПОТА

 

Са великим задовољством обавештавамо све кориснике здравствених услуга Дома здравља Сопот да је пројекат "За здравље Сопота" одобрен од Министарства здравља.

Захваљујемо се на поверењу.

У име Дома здравља Сопот уговор о финансирању и реализацији пројеката примио је помоћник директора Драган Стевановић. 
Бесповратна финансијска средства (грантови), према пројекту, биће употребљена у сврху унапређења здравствених услуга у примарној здравственој заштити са посебним нагласком на унапређење лечења дијабетеса. Почетак реализације пројекта је друга половина децембра 2019.године и трајаће годину дана.

 

Уручујући директорима домова здравља уговоре о бесповратним финансијским средствима, министар др Златибор Лончар истакао је да је чврсто опредељење министарства здравља да се квалитет здравствене услуге у примарној здравственој заштити додатно унапреди.

Финансијска средства и подршка спровођењу програма грантова за пројекте усмерене на унапређење квалитета здравствених услуга у примарној здравственој заштити обезбеђени су у оквиру „Другог пројекта развоја здравства Србије“ Министарства здравља и Светске банке.

Домови здравља су позвани да поднесу своје предлоге пројеката путем јавног конкурса. Евалуацију пројеката спровела је Комисија за имплементацију грантова Министарства здравља. Сходно одлуци министра здравља, заснованој на закључку Комисије, грантови за унапређење квалитета примарне здравствене заштите су додељени за реализацију укупно 91 пројекта у 83 дома здравља.  

Финансијска помоћ омогућиће домовима здравља и да оснаже сопствене капацитете за јавне едукативне кампање за становништво и здравствено промотивне активности, као и да набаве додатни материјал и прибор потребан за пружање здравствених услуга, стручну литературу и друго, како би на што бољи начин одговорили потребама својих корисника и били оспособљени да пружају боље циљане, делотворније и квалитетније услуге.


13.11.2019.

14. новембар - СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ - ДИЈАБЕТЕСА


плакат можете преузети ОВДЕ

Овогодишња тема Светског дана борбе против шећерне болести (дијабетеса) је, као и прошле године, „Породица и дијабетес“ са циљем подизања свести о утицају који дијабетес има на породице и мрежу подршке оболелима, као и промовисањa улоге породице у нези, превенцији и едукацији о дијабетесу.
                      
Упознајте дијабетес!

Дијабетес је хронична болест која се јавља када панкреас више није у стању да произведе инсулин, или када организам не може адекватно да искористи постојећи инсулин.
Инсулин је хормон који помаже да глукоза уђе у ћелије, у сврху производње енергије.

Немогућност да произведе инсулин или да се ефективно искористи постојећи инсулин, доводи до повећаног нивоа глукозе у крви (стање познато као хипергликемија). Дугорочно висок ниво глукозе у крви је повезан са оштећењем ткива различитих органа.

Уколико се не лечи, дијабетес може довести до озбиљних компликација, као што су слепило, ампутација, инсуфицијенција бубрега, инфаркт и мождани удар. Дијабетес је био одговоран за 4 милиона смртних случајева у свету у 2017. години!

Према подацима Регистра за дијабетес Градског завода за јавно здравље, у Београду је 2018. године регистровано укупно 85.773 особа са дијабетесом. Новооболелих је исте године било 1.270 (628 мушкараца и 642 женe).

Најчешћи типови дијабетеса су:

Тип 1 дијабетеса је најчешће проузрокован ауто-имуним процесом, који утиче на ћелије које производе инсулин. Разлог није у потпуности познат. Панкреас особе са дијабетесом тип 1 производи врло мало или нимало инсулина. Болест може да утиче на особе било које животне доби, али се најчешће развија код деце и младих. У терапији овог типа дијабетеса се свакодневно користе инјекције инсулина у циљу контролисања нивоа глукозе у крви.

Тип 2 дијабетеса се некада називао инсулин независни дијабетес или дијабетес у одраслој животној доби и одговоран је за најмање 90% свих случајева дијабетеса. Одликује се отпорношћу ткива на инсулин и/или недостатком инсулина. Он се може јавити у било ком узрасту, а некада остаје непримећен дуги низ година. Дијагноза се у појединим случајевима постави тек након појаве компликација болести или након рутинске анализе крви и урина. Често, али не увек, је повезан са прекомерном тежином или гојазношћу, која сама по себи може да изазове инсулинску резистенцију и довести до повишеног нивоа глукозе у крви. Особе са дијабетесом типа 2 често у почетку болести могу поправити своје стање путем вежбања и правилном исхраном. Међутим, током времена ће се код већине појавити потреба за употребом лекова.

Гестацијски дијабетес (ГДМ) је облик дијабетеса који се манифестује повишеним нивоом глукозе у крви током трудноће. Он се развија у једној од 25 трудноћа широм света и повезан је са ризиком од појаве различитих здравствених проблема мајке и бебе. Он обично нестаје након трудноће, али жене са ГДМ и њихова деца су у повећаном ризику за развој дијабетеса 2 касније током живота.

Превенција дијабетеса типа 2

Иако постоји низ фактора који утичу на развој дијабетеса типа 2, евидентно је да највећи утицај има неадекватни животни стил и понашање, и то најчешће неправилна исхрана и неактивни (седентарни) начин живота. Рандомизиране контролисане студије из разних земаља, укључујући Финску, САД, Кину и Индију, доказале су да промена начина живота која укључује физичку активност и здрав начин исхране може одложити или спречити појаву дијабетеса типа 2.

Препоруке за здрав начин живота:

 • Не прескачите доручак, трудите се да имате пет оброка дневно.
 • Једите пет порција воћа и поврћа сваког дана.
 • Једите орашасте плодове, свеже воће, или незаслађени јогурт за ужину.
 • Бирајте посно живинско месо или рибу уместо црвеног или прерађеног меса.
 • Узмите незаслађене посне намазе, уместо чоколадног крема или џема.
 • Бирајте хлеб или пасту од интегралних житарица.
 • Бирајте незасићене масти (маслиново уље, уље репице, сусамово, семенки грожђа) уместо засићених масти (маслац, животињске масти).
 • Избегавајте конзумирање алкохолних пића.
 • Препоручује се умерена физичка активност најмање три до пет дана у недељи, у трајању најмање 30-45 минута дневно.
 • Упознајте ваш ризик за дијабетес тип 2, путем упитника или одласком код изабраног лекара!


Контрола дијабетеса

Иако је дијабетес хронична, прогресивна болест, људи са дијабетесом могу да живе дуг и здрав живот уколико добро управљају дијабетесом. Ово укључује контролу не само нивоа глукозе у крви него и других фактора ризика, као што су висок крвни притисак и висок ниво холестерола у крви.

Добра контрола дијабетеса, одлагање или избегавање компликација повезаних са дијабетесом се обезбеђује адекватном исхраном, редовном физичком активношћу и правилном употребом лекова. Особама са дијабетесом је неопходна доступност здравствене заштите и редовне посете лекару. Људи са дијабетесом типа 1 захтевају свакодневно лечење инсулином, као и редовно праћење нивоа глукозе у крви.

Правилна исхрана за особе са дијабетесом укључује смањену количину калорија код особа које су гојазне, замену засићених масти у исхрани незасићеним, унос дијетних влакана и избегавање употребе дувана, алкохола и шећера.

Физичка активност је најефикаснија када садржи комбинацију аеробне физиче активности (нпр. трчање, пливање, вожња бицикла) и тренинга снаге. Важно је да интензитет и врста активности буду прилагођени општем стању особе.

Дијагноза дијабетеса може оптеретити појединца и породице

Најновија истраживања Међународне федерације за дијабетес (ИДФ), су показала да половина људи који живе са дијабетесом (51%) сматра да је њихова дијагноза оптеретила њихове породице. 

Породице имају значајну улогу у пружању подршке особама са дијабетесом, те им је потребна адекватна помоћ и едукација, како би се ослободили емоционалних притисака које дијагноза дијабетеса може донети.

У свету, само 1 од 4 породице има приступ програмима едукације у вези са дијабетесом. Важно је да заједнице повећају напоре како би се обезбедио бољи приступ дијагностици и лечењу, као и правовремено и адекватно информисање породица.


13.11.2019.

ГРИП - ОПШТЕ НАПОМЕНЕ


Грип је заразна болест која се преноси на здраву особу капљицама које приликом кашљања, кијања и говора избацују заражене особе, директним контактом (руковање, пољубац) или у контакту са контаминираним предметима.

Симптоми грипа се јављају изненада, понекада у року од неколико сати и могу да трају од неколико дана до неколико недеља (уколико се јави компликација грипа или развије тежа форма болести).

Уобичајени симптоми грипа су: повишена телесна температура, грозница, малаксалост, главобоља, бол у мишићима и зглобовима, кашаљ, бол у грлу, појачана секреција из носа.

Најефикаснија специфична мера превенције грипа је вакцинација. Светска здравствена организација за сваку сезону препоручује вакцину која садржи актуелне сојеве вируса грипа регистрованих у циркулацији.

У складу са Правилником о програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести, спроводи се обавезна имунизација лица у посебном ризику код трудница и свих лица старијих од шест месеци живота са: хроничним поремећајима плућног система (укључујући астму), хроничним поремећајима кардиоваскуларног система (искључујући хипертензију), метаболичким поремећајима (укључујући шећерну болест, гојазност са БМИ> 40), бубрежном дисфункцијом, хемоглобинопатијом, хроничним неуролошким поремећајима, имуносупресијом (укључујући особе са ХИВ/АИДС, особе са функционалном или анатомском аспленијом), као и код примаоца трансплантата. Према епидемиолошким индикацијама вакцинација се спроводи: код лица смештених и запослених у геронтолошким центрима; код деце, омладине и старих лица смештених у социјално-здравственим установама и код лица запослених у тим установама, као и код лица запослених у здравственим установама. 

Вакцинација становништва које припада групама ризика спроводи се у циљу очувања сопственог здравља, одржавања колективног имунитета популације, али и индиректног очувања здравља чланова њихових породица/колектива, а посебно оних код којих је контраиндиковано давање ове вакцине, у циљу превенирања могућих компликација и тешких клиничких форми оболевања.

У вакцини се налазе четири соја вируса грипа:

 • A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-like virus;
 • A/Kansas/14/2017 (H3N2)-like virus;
 • B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victoria/2/87 lineage);
 • B/Phuket/3073/2013-like virus (B/Yamagata/16/88 lineage).

Вакцинација се спроводи са једном дозом вакцине, осим код деце која се први пут вакцинишу против грипа узраста од 6 месеци до 8 година и примају две дозе вакцине у размаку од месец дана. Сва лица узраста 9 година и старији се вакцинишу само једном дозом вакцине.

Време неопходно за стицање имунитета је 2-3 недеље након давања вакцине, а трајање поствакциналног имунитета покрива једну сезону. Због варирања различитих сојева вируса грипа који могу да се мењају сваке сезоне и трајања имунитета вакцинација се спроводи сваке године.

Контраиндикације на вакцину су алергија на јаја, пилеће протеине, неомицин, формалдехид, октоксинол 9 или било који састојак ове вакцине.

Нежељене реакције након вакцинације вакцином против грипа су углавном благе и повлаче се унутар 1-3 дана. Најчешће су црвенило, оток и бол на месту давања вакцине. Код неких се јавља главобоља, бол у мишићима, грозница, умор или мучнина.

Опште мере превенције обухватају избегавање блиских контакта са оболелим особама, редовно прање руку уз избегавање додиривања очију, носа и уста, проветравање просторија. Јачање опште отпорности организма подразумева адекватан режим рада и одмора, умерену физичку активност и исхрану богату витаминима.


12.11.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ


С поносом обавештавамо све наше пацијенте да је Министарство здравља Републике Србије – Други пројекат развоја здравства Србије, подржао пројекат Дома здравља Сопот „За здравље Сопота“.

Реализација пројекта одпочеће ускоро а  детаље и термин план ћемо накнадно објавити.

Захваљујемо се Министарству здравља - Другом пројекту развоја здравства Србије који је препознао наш рад и важност реализације овог пројекта за све грађане општине Сопот.


31.10.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Поводом обављања бесплатних превентивних прегледа које организује Министарство здравља Републике Србије, обавештавамо грађане следеће:

Дана 03.11.2019. године у Дому здравља Сопот у периоду од 08:00 до 16:00 часова примаће се сви пацијенти независно од тога да ли имају здравствену књижицу, за следеће прегледе:

У згради Дома здравља Сопот

 • неуролошки прегледи - обављаће се у служби неуропсихијатрије;
 • мерење крвног притиска, одређивање вредности шећера у крви и ЕКГ – обављаће се у интернистичкој служби.

У Здравственој станици Раља

 • мерење крвног притиска, одређивање вредности шећера у крви и ЕКГ.

Обавештавају се и пацијенти, који немају здравствену књижицу, или иста није оверена да могу да дођу у недељу у горе наведеном термину на ове прегледе.

Потребно је понети са собом неки од личних докумената.


29.10.2019.

НОВ УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА ПРЕГЛЕД КУКОВА БЕБА 


Дана 29.10.2019.године стављен је у употребу нови ултразвучни апарат за дијагностику правилног развоја кукова беба који је Дом здравља Сопот добио реализацијом пројекта у оквиру Програма „Заједници заједно 2019“, који организује Компанија НИС.
 

 

Поред тога што је омогућила набавку ултразвучног апарата, желећи да лечење најмлађих пацијената учини што лакшим, компанија је украсила простор постерима са дечијим мотивима и улепшала зидове чекаонице педијатријске службе.


Овај догађај својим присуством увеличали су Кирил Тјурдењев - генерални директор Компаније НИС, Вадим Смирнов - директор функције за односе са државним органима и корпоративне комуникације Компаније НИС, Јелена Бурсаћ Бошњаковић - директор департмана за корпоративни маркетинг Компаније НИС, проф. др Зоран Радојичић - градоначелник града Београда, мр сц. мед. др Вера Дражић - секретарка секретаријата за здравство, Владан Лукић и Јелена Живковић - представници општине Сопот и УО Дома здравља.

"Желим да се захвалим Компанији НИС као друштвено одговорној компанији која већ две године подржава наше пројекте. У 2018. години смо добили биохемијски анализатор, док смо ове године добили преко три милиона динара и купили ултразвук за кукове беба. Ти апарати су од изузетног значаја за наш Дом здравља" - рекао је др Богдан Короман, в. д. директора


Компанија НИС је годинама једна од водећих компанија у области друштвено одговорног пословања. Посебну пажњу Компанија НИС посвећује унапређењу услова за лечење деце и омладине у здравственим институцијама широм Србије, како кроз подршку набавци савремених медицинских апарата и опреме, тако и кроз улепшавање просторија у овим институцијама.


 


 

Проф. др Зоран Радојичић, градоначелник града Београда, захвалио се Компанији НИС. "НИС је пример друштвено одговорне компаније, која већ 11 година мисли о нашим грађанима и на адекватан начин помаже и доприноси нашој заједници. И ове године НИС је издвојио 20 милиона динара за пет локалних самоуправа у граду Београду, што је мени као градоначелнику Београда посебно вашно", истакао је Градоначелник.

Кирил Тјурдењев, генерални директор Компаније НИС нагласио је да ће компанија и даље наставити да улаже у добробит заједнице. "На почетку ове године поставили смо себи важан циљ: наш друштвени допринос биће улагање у здравље деце. И ово је један корак ка том циљу. Има у њему и симболике, јер ће овај апарат учинити да први кораци најмлађих буду сигурни и чврсти. Идемо даље, с радошћу што имамо прилику да будемо подршка најлепшем и најважнијем делу наших живота и наше заједнице", рекао је Тјурдењев.

Овом приликом  још једном се захваљујемо Компанији НИС која је препознала наш рад и омогућила да Дом здравља Сопот добије тако важан уређај.


15.10.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕДом здравља Сопот  у среду, 16.10.2019.год.  у периоду од 12:00 до 14:00 часова организоваће обележавање Светског дана хране на платоу испред Дома здравља.

Обављаће се мерење крвног притиска, мерење телесне висине и тежине као и остале промотивне активности.

Акцији ће се придружити и деца из вртића у Сопоту. Позивају се сви грађани да дођу у среду у горе наведеном термину да заједно обележимо овај значајан дан.


04.10.2019.

З А Х В А Л Н И Ц А

 

Захваљујемо се Телекому Србија.

Донацијом  дигиталног апарата за мерење крвог притиска са сталком, Телеком Србија помогао је Дому здравља Сопот  да унапреди квалитет услуга здравствене заштите, као и да побољша услове рада запослених у Служби за хитну медицинску помоћ.


04.10.2019.

16. октобар - СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ


плакат можете преузети ОВДЕ

СВЕТСKИ ДАН ХРАНЕ, 16. ОKТОБАР – МЕСЕЦ ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ 

„ПРАВИЛНА ИСХРАНА –  ДОСТУПНА И ПРИСТУПАЧНА СВИМА. ЗА СВЕТ БЕЗ ГЛАДИ”

Организација за храну и пољопривреду (FAO) обележава сваке године 16. октобар – Светски дан хране, дан када је ова организација и основана 1945. године. У Србији се 16. октобар – Светски дан хране обележава од 2001. године уз подршку Министарства здравља Републике Србије. Ове године, Светски дан хране, 16. oктобар, обележава се под слоганом: „Правилна исхрана – доступна и приступачна свима. За свет без глади” са фокусом на смањење броја гладних у свету.

Током протеклих деценија дошло је до драматичног заокрета у начину исхране као резултат урбанизације, глобализације светског тржишта хране, али и демографских и економских промена. Традиционални начин исхране који је подразумевао употребу хране која сезонски успева у одређеном поднебљу, заменио је начин исхране који се карактерише уносом хране високе енергетске а мале нутритивне вредности. Доминатни у исхрани савременог човека су шећери, масноће, индустријски произведена храна, месо и производи од меса, полуготови и готови оброци. Све чешће најмање један оброк током дана једемо ван куће, а храну припремамо углавном само током викенда. Потрошачи се у градским срединама у избору врста хране углавном ослањају на супермаркете, киоске тзв. брзе хране или наручују храну за понети. Стога не чуди што прекомерна ухрањеност и гојазност узимају свој данак – пандемија гојазности у бројкама значи да је преко 670 милиона одраслих и преко 120 милиона деце узраста од 5 до 19 година данас у свету гојазно. Истовремено, после периода пада, учесталост глади у свету поново расте па нови подаци указују да је преко 820 милиона људи у свету гладно. Према најновијем извештају FAO данас више од 815 милиона људи пати од хроничне потхрањености, а од тога 60% чине жене.

Kључне чињенице:

 • Док је више од 800 милиона људи у свету гладно, преко 670 милиона одраслих и 120 милиона деце узраста 5–19 година је гојазно, док је преко 40 милиона деце прекомерно ухрањено.
 • Више од 150 милиона деце млађе од пет година је потхрањено, а преко 50 милиона сматра се неухрањеним.
 • Неправилна исхрана заједно са седентарним начином живота налази се испред пушења као фактор ризика број један за оболевање, умирање и смањену радну способност широм света.
 • Већина светске популације живи у земљама у којима прекомерна ухрањеност и гојазност убија више људи него глад – 3,4 милиона људи умре сваке године због превелике тежине и гојазности.
 • Највећем делу популације недостају потребни микронутријенти неопходни за здрав и активан живот.
 • Од око 6000 врста биљака гајених током људске историје данас само шест биљних врста обезбеђује више од 50% дневног енергетског уноса! Неопходно је да једемо разноврсно.
 • Kлиматске промене прете да смање не само квантитет, већ и квалитет приноса. Пораст температуре утиче и на снабдевање водом, мењајући везу између биљака и патогена и мењајући величину риба.
 • Трећина хране која се произведе широм света се изгуби или узалудно потроши. Трошкови бачене хране су око 2,6 трилиона долара годишње, укључујући 700 милијарди евра трошкова за животну средину и 900 милијарди долара социјалних трошкова.
 • Светски дан хране представља прилику да се укаже не само на значај правилне исхране, већ и да се интензивирају активности на постизању циља одрживог развоја – смањење глади у свету.

Зашто је правилна исхрана важна?

Хранити се правилно значи обезбедити телу све потребне хранљиве и заштитне материје за оптималан рад свих ћелија и ткива, као и добру заштиту од инфекција. Kолико је правилна исхрана важна говоре подаци о бројним болестима које су последица неправилне исхране. Гојазност, повишен крвни притисак, повишене вредности масноћа у крви, шећерна болест само су неки од великог броја поремећаја здравља у чијој основи је неправилна исхрана, а број нажалост последњих деценија у сталном порасту.

Савет за правилну исхрану би подразумевао следеће: редовни оброци, правилан избор врсте намирница и начин њихове припреме. Уместо белог хлеба и пецива, предност треба дати хлебу од интегралног зрна житарица (поред оптималне хранљиве вредности садржи и дијетна влакна важна за регулисање столице). Пожељно је искључити грицкалице као што су штапићи, грисине, рибице, крекери, које садрже и већу количину соли, али и лисната теста и пецива – због садржаја засићених масноћа. Житарице се могу користити као додатак супама или чорбама уместо тестенине или као прилог уз месо/рибу и поврће. Оне садрже сложене шећере који обезбеђују довољну ситост са једне стране, а такође садрже и довољно влакнастих материја које обезбеђују боље пражњење црева. Kада су у питању млеко и млечни производи корисно је у свакодневној исхрани избегавати бутер, кајмак, павлаку, крем сир, сирне намазе, маргарин и сл. Препорука је и да се користи сезонско воће и поврће, што разноврсније то боље. Kада су у питању месо, риба и производи, треба избегавати изнутрице и сухомеснате производе, а предност дати риби, као и белом пилећем или ћурећем месу. Важно је да се уклони кожица са живинског меса, односно видљива масноћа (бели делови) са осталих врста меса. Довољан унос течности је такође важан, пре свега воде и биљних чајева, 2–2,5 l дневно. Начин исхране зависи од узраста, пола, здравственог стања, врсте посла којим се особа бави, физичке активности у току дана, те се и ови општи принципи прилагођавају индивидуалним потребама.

Kао и сваке године, у преко 150 земаља широм света организује се велики број догађаја – од маратона преко изложби, представа, такмичења у циљу скретања пажње шире јавности на значај правилне исхране, смањење броја гладних, али и смањење болести које су последица неправилне исхране, пре свега прекомерне ухрањености и гојазности.

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” са мрежом окружних института/завода за јавно здравље сваке године припрема обележавање Светског дана хране, 16. октобра, као значајног датума у Kалендару јавног здравља и кампању Октобар – месец правилне исхране. Ове године је поводом Светског дана хране расписан конкурс за избор најбољих ликовних и литерарних радова за децу предшколских установа и ученике основих школа на тему „Правилна исхрана – доступна и проступачна свима. За свет без глади”, а биће организована и предавања, трибине, изложбе на тему унапређења исхране.


04.10.2019.

10. октобар - СВЕТСКИ ДАН МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

         
           Светска Федерација за ментално здравље у сарадњи са Светском здравственом организацијом од 1992. године 10. октобра обележава Светски дан менталног здравља, са циљем подстицања улагања у систем подршке менталном здрављу и истицања важности промоције менталног здравља. На дан његовог обележавања, сваке године се организују догађаји широм света и објављују текстови у медијима и на друштвеним мрежама, о значају менталног здравља.

          Ове године обележавање Светског дана менталног здравља посвећено је превенцији самоубиства, под слоганом „Заједно у превенцији самоубиства“. 

 • У свету

           Сваке године близу 800.000 људи себи одузме живот, док је број покушаја самоубистава још већи. Самоубиства се дешавају током читавог животног века и други су водећи узрок смрти међу младима од 15 до 29 година на глобалном нивоу. Највећа учесталост самоубиства тј. 79% самоубистава јавља се у земљама са ниским и средњим приходима.

            Тровање пестицидима, вешање и употреба ватреног оружја су најчешће методе извршења самоубистава широм света.

 • У Србији

          У 2018. години регистрованo je 949 смртних случајeва услед самоубиства, са стопом од 13,6 на 100.000 становника у Републици Србији (без Косова и Метохије). У периоду од последњих 10 година (2009-2018), примећује се тренд опадања стопе самоубиства. Иако су ови подаци охрабрујући не значи да је проблем постао мање актуелан. У посматраном десетогодишњем периоду око 75% самоубистава су извршили мушкарци а око 25% жене.

 • У Београду

         У 2018. години било је укупно 143 самоубиства становника Београда, од тога 101 самоубиство мушкараца и 42 самоубиства код жена. Стопа самоубистава код мушкaраца је била 12,7, а код жена 4,7 на 100.000 становника, док је укупна стопа самоубистава износила 8,5 на 100.000 становника Београда. Просечна старост мушкараца који су извршили самоубиство износила је 54,2 године , а жена 57,3.

        Најчешћи начин извршења самоубистава у 2018. години и код мушкараца и код жена је био вешање или дављење. Међутим, код мушкараца су више заступљена самоубиства опаљивањем из револвера, а код жена скакање са висине и тровање хемикалијама и штетним материјама.

 • Фактори ризика

        Претходни покушај самоубиства је најважнији фактор ризика за реализацију самоубиства у општој популацији. На свако извршено самоубиство долази много више покушаја самоубиства сваке године.

             Иако је повезаност између самоубиства и других менталних поремећаја (нарочито депресије и злоупотребе алкохола) доказана у земљама са високим приходима, многа самоубиства се дешавају импулсивно у кризним тренуцима када особа није у стању да се суочи са стресом.

          Такође, доживљај сукоба, катастрофе, насиља, злостављања, губитка и осећај изолације снажно су повезани са самоубилачким понашањем.

          Стопа самоубистава је висока међу особама које припадају вулнерабилним групама а које су често изложене дискриминацији, као што су избеглице или мигранти, особе ЛГБТИ популације и затвореници.

 • Превенција и контрола

          Самоубиства се могу спречити. Постоји низ мера које се могу предузети на нивоу популације, групе и појединца са циљем спречавања самоубиства и покушаја самоубиства.

          Превенција и контрола укључују следеће мере:

 • смањење приступа средствима која се користе за самоубиство (нпр.  пестицидима, ватреном оружју, одређеним лековима),
 •  одговорно медијско извештавање,
 •  имплементација стратешких докумената са циљем смањења штетне употребе алкохола,
 • рана идентификација, лечење и нега људи са менталним поремећајима и злоупотребом психоактивних супстанци, симптомима хроничног бола и са акутним емоционалним тегобама,
 • обука здравствених радника о процени ризика за самоубиство,
 •  брига о људима који су покушали самоубиство и пружање подршке у заједници.

20.09.2019.

29. септембар - СВЕТСКИ ДАН СРЦА


плакат можете преузети ОВДЕ

„БУДИ ХЕРОЈ СВОГА СРЦА”

Светски дан срца је установљен 2000. године, са циљем да информише људе широм света да су болести срца и крвних судова водећи узрок смрти. Сваке године у свету 17,9 милиона људи умре као последица болести срца и крвних судова, а процењује се да ће до 2030. године тај број порасти на 23 милиона. Светска федерација за срце упозорава да најмање 85% превремених смртних исхода може да се спречи контролом главних фактора ризика (пушење, неправилна исхрана и физичка неактивност).

Ове године Светски дан срца се обележава под слоганом „БУДИ ХЕРОЈ СВОГА СРЦА” са жељом да се створи глобална заједница Хероја наших срца. То су људи из свих сфера живота широм света који сада делују како би они и њихове породице живели здравијим животом. Они су се обавезали да ће припремати здраве оброке и да ће се правилно хранити, да ће својим примером показати деци како да буду физички активнија, да ће забранити пушење у својој кући/стану и помоћи другима да престану са овом лошом навиком. Здравствени радници ће наставити да помажу саветима свим пушачима да престану да пуше.

Сви можемо бити хероји свога срца тако што ћемо обећати себи, својој породици, својим пријатељима, својим болесницима, становништву да мале промене у животном стилу могу утицати на здравље нашег срца: престанак пушења, правилна исхрана, 30 минута физичке активности дневно могу да помогну у превенцији болести срца и крвих судова.Стратегија за  превенцију и контролу хроничних незаразних болести (ХНБ) са акционим планом подржана је од стране доносиоца одлука.

Епидемиолошка ситуација у Србији

Према подацима Популационог регистра за акутни коронарни синдром, од болести срца и крвних судова (KВБ) током 2017. године у Србији је умрло 53.668 особа. Болести срца и крвних судова, са учешћем од 51,7% у свим узроцима смрти, водећи су узрок умирања у Србији. Заједно, исхемијске болести срца и цереброваскуларне болести, водећи су узроци смртности у овој групи обољења. У кардиоваскуларне болести спадају: реуматска болест срца која чини 0,1% свих смртних исхода од KВБ, хипертензивна болест срца чини 13,1%, исхемијске болести срца 17,4%, цереброваскуларне болести 20,9%, а остале болести срца и система крвотока чине 48,5% свих смртних исхода од KВБ. Kао најтежи облик исхемијских болести срца, акутни коронарни синдром је водећи здравствени проблем у развијеним земљама света, а последњих неколико деценија и у земљама у развоју. У акутни коронарни синдром спадају: акутни инфаркт миокарда, нестабилна ангина пекторис и изненадна срчана смрт. Акутни коронарни синдром у Србији чинио је 49,4% свих смртних исхода од исхемијских болести срца у 2017. години. Остале исхемијске болести срца чиниле су 50,6% смртности од исхемијских болести срца. Према подацима популационог регистра за АKС, у Србији је у 2017. години дијагноза акутног коронарног синдрома постављена код 19.664 случајева. Инциденција акутног коронарног синдрома у Србији износила је 187,8 на 100.000 становника. Током 2017. године од овог синдрома у Србији су умрле 4624 особе. Стопа смртности од акутног коронарног синдрома у Србији износила је 40,4 на 100.000 становника.

Најзначајнији фактори ризика за настанак кардиоваскуларних болести

Већина KВБ је узрокована факторима ризика који се могу контролисати, лечити или модификовати, као што су: висок крвни притисак, висок ниво холестерола, прекомерна ухрањеност/гојазност, употреба дувана, физичка неактивност и шећерна болест. Међутим, постоје и неки фактори ризика који не могу да се контролишу. Међу најзначајније факторе ризика, који су одговорни за смртност од KВБ, убрајају се повишен крвни притисак (коме се приписује 13% смртних случајева на глобалном нивоу), затим употреба дувана (9%), повишен ниво шећера у крви (6%), физичка неактивност (6%) и прекомерна телесна маса и гојазност (5%).


20.09.2019.

26. септембар - СВЕТСКИ ДАН КОНТРАЦЕПЦИЈЕ


Светски дан контрацепције се обележава сваке године 26. септембра. Кампања је покренута 2007. године на глобалном нивоу, са циљем да истакне важност употребе различитих метода контрацепције и одговорног сексуалног понашања тако да се омогући свим сексуално активним особама, посебно младима, информисан избор о свом сексуалном и репродуктивном здрављу.

Планирање породице омогућава појединцима и паровима да планирају и остваре жељени број деце и да планирају време њиховог рађања и размак између порођаја. Здравствено прихватљив модел планирања породица подразумева да жена реализује трудноће између 18. и 35. године живота, са размаком између трудноћа не краћим од две године и да не роди више од четворо деце.

Планирање породице пружа низ потенцијалних користи за економски развој, здравствену заштиту мајке и детета, образовање и оснаживање жена.

Планирање породице је изузетно важно питање јавног здравља, како са индивидуалног, тако и са ширег друштвеног аспекта. На микронивоу, добробити ефикасног планирања трудноће тичу се првенствено жена и деце, као најосетљивијих и са демографског аспекта највреднијих категорија становништва. Савремена жена, оптерећена потребом за остваривањем на индивидуалном, породичном, партнерском и професионалном плану има потребу и право да буде ослобођена страховања и суочавања са непланираном и нежељеном трудноћом. Непланирана трудноћа, без обзира на исход, угрожава физичко и психичко здравље жене и умањује шансе за рађање здравог новорођенчета и његов оптимални телесни и ментални развој. Децу из планираних трудноћа одликују боље здравље и веће шансе за остваривање њихових потенцијала. Планирање породице позитивно утиче и на мушкарце, јер доприноси равноправности у партнерским односима и подели одговорности за сексуално и репродуктивно понашање. Штавише, породице у којима се не рађа стихијски, већ планирано, имају хармоничније односе и већи степен породичне кохезије.


20.09.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Поводом обављања бесплатних превентивних прегледа које организује Министарство здравља Републике Србије, обавештавамо грађане следеће:

Дана 22.09.2019. године од 08:00 до 16:00 часова примаће се сви пацијенти независно од тога да ли имају здравствену књижицу, за следеће прегледе:
У згради Дома здравља Сопот

 • ултра звук абдомена (за који је потребна предходна припрема - дан пре прегледа јести лагану храну а на дан прегледа не јести);
 • ЕКГ;
 • мерење крвног притиска;
 • одређивање вредности шећера у крви;

У Здравственој станици Раља

 • ЕКГ;
 • мерење крвног притиска;
 • одређивање вредности шећера у крви.

Обавештавају се и пацијенти, који немају здравствену књижицу, или иста није оверена да могу да дођу у недељу у горе наведеном термину на ове прегледе.

Потребно је понети са собом неки од личних докумената.


13.09.2019.

Поводом спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр. 7/1/19 објављује се одлука о додели уговора

Одлику можете видети и преузети ОВДЕ


19.06.2019.

БРЗИ ХЕМАТОЛОШКИ АНАЛИЗАТОР

 

Овим путем се захваљујемо Задужбини Николе Спасића на донацији Хематолошког анализатора за потребе Службе за хитну медицинску помоћ.

Донацијом Задужбине Николе Спасића омогућен је виши квалитет здравствених услуга свим нашим пацијентима. Брзим хематолошким анализатором омогућено је лакше постављање дијагноза и после завршеног радног времена лабораторије Дома здравља што значајно унапрђује и растерећује рад екипе хитне помоћи.

 

 

 

 

 


13.06.2019.

Борба против DIABETES MELLITUS


Шта је dijabetes mellitus?
Дијабетес је хронична незаразна болест коју карактерише смањена производња инсулина или неадекватан одговор организма на инсулин. Карактеристика ове болести је да почиње тихо и може трајати и да пацијент нема симптома. Понекад се дијагноза поставља само када је пацијент у контакту са лекаром због компликација узрокованих дијабетесом.
Преваленцa
Данас у Србији, према проценама, има 500,000-1,000,000 особа са дијабетесом. Између 250,000-500,000 још није дијагностицирано.
Фактори ризика
Фактори ризика за настанак дијабетеса су: предиспозиција за дијабетес (наследни фактори), стрес, повећан унос калорија, гојазност, физичка неактивност, брза храна, храна и пића пуна шећера ...
Симптоми
Симптоми дијабетеса су: губитак телесне тежине, повећана жеђ, појачано мокрење, умор.
Дијагноза
Према најновијим препорукама за здраве људе, ниво шећера у крви треба да буде мањи од 5,6 ммол / л, а два сата након оброка мањи од 7,8 ммол / л. Ако особа пронађе јутарњу гликемијску контролу (гликемијску мучнину) већу од 7 ммол / л, или гликемију у било које време током дана већу од 11.1 ммол / л у присуству симптома типичних за дијабетес, можемо са сигурношћу рећи да је ово дијабетес.
Терапија
Са дијабетесом се може квалитетно живети. Веома је важно да људи са дијабетесом знају да је дијабетес прогресивна болест. Са прогресијом болести, долази до промена у терапији. Важно је да ови људи знају да промена у терапији не представља лични неуспех, већ да се лекар прилагођава лечењу тренутног стања болести.
Дијабетес типа 1 се лечи инсулинском терапијом.
Код дијабетеса тип 2 терапија започиње исхраном и физичком активношћу. Што се тиче лекова, одмах након дијагнозе, почиње са оралним леком - најчешће метформином. Затим се комбинују два или три орална препарата.
Веома је важно да инсулинска терапија почне на време. Пацијенти виде инсулин као крајњу и посљедњу фазу болести и врло често имају отпорност на ову врсту терапије. Инсулинска терапија има задатак да надокнади недостатак инсулина у организму. Стога је важно да се ова терапија не одлаже и да се започне на вријеме како би се спријечиле компликације дијабетеса.
Циљеви лечења и компликације
За особе које болују од дијабетеса, циљ нам је да гликемија наште буде мања од 7 ммол / л, а  да гликемија два сата након оброка буде мања од 9 ммол / л.
2018. године, америчка (АДА) и европска асоцијација за дијабетес су се сложили да јутарња доза код пацијената са дијабетесом треба да буде између 4,4 и 7,2 ммол / л и да  лекар поставља циљ у овом распону узимајући у обзир индивидуалне карактеристике. пацијента (трајање болести, старост пацијента, стигма, склоност хипогликемији ...)
уколико ови циљеви нису постигнути, пацијент је у  ризику од компликација дијабетеса. Најчешће компликације су: оштећење нерава, пецкање и трњење ногу, губитак вида, инфаркт, шлог, оштећење бубрега, дијализа, ампутација доњих екстремитета.
Хипогликемија
Посебан проблем у лечењу дијабетеса је пад шећера - хипогликемија. Пацијент често не може препознати ове падове. Најчешћи узроци ових падова су смањени унос хране, повећана физичка активност, повећана терапија. Симптоми хипогликемије су дрхтање, лупање срца, слабост, презнојавање. У тим моментима потребно је узети нешто што ће подићи ниво шећера у крви. Такође је веома важно да о томе разговарате са својим лекаром, ендокринологом или се обратите најближем саветовалишзу за дијабетес.

др Светлана Александрић
ендокринолог
СБИБ Младеновац


23.05.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Поводом обављања бесплатних превентивних прегледа које организује Министарство здравља Републике Србије, обавештавамо грађане следеће:

Дана 26.05.2019. године од 08:00 до 16:00 часова примаће се сви пацијенти независно од тога да ли имају здравствену књижицу, за следеће прегледе:

 • ултра звук абдомена - у згради Дома здравља Сопот
   
 • ЕКГ - у Здравственој станици Раља
 • мерење крвног притиска - у Здравственој станици Раља
 • одређивање вредности шећера у крви - у Здравственој станици Раља

Обавештавају се и пацијенти, који немају здравствену књижицу, или иста није оверена да могу да дођу у недељу у горе наведеном термину на ове прегледе.

Потребно је понети са собом неки од личних докумената.


22.05.2019.

31. мај - СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ПУШЕЊА


плакат можете преузети ОВДЕ

Значајне болести повезане са употребом дувана

Рак плућа. Пушење дувана је најважнији фактор ризика за рак плућа, који је глобално одговоран за две трећине смртних случајева услед ове болести. Изложеност дуванском диму у кући и на радном месту такође повећава ризик од рака плућа, а престанак пушења може да смањи ризик од настанка ове болести. Десет година након престанка пушења, ризик се смањује за отприлике половину у поређењу са особом која пуши.

Хроничне болести органа за дисање. Пушење дувана је водећи узрок хроничне опструктивне болести плућа (ХОБП), стања у којем нагомилана слуз у плућима доводи до болног кашља и тешкоћа при дисању. Ризик од појаве ХОБП је посебно изражен код особа које су у раном узрасту почеле да пуше, с обзиром да дувански дим значајно успорава развој плућа. Пушење такође погоршава симптоме астме. Рани престанак пушења је најефикаснији третман у успоравању прогресије ХОБП-а и смиривању симптома астме.

Болести које се јављају током читавог живота. Одојчад која су интраутерино изложена токсинима из дуванског дима, због тога што је мајка била пушач или изложена дуванском диму из окружења, често имају слабији развој плућа и њихове функције. Мала деца која су изложена дуванском диму су под ризиком за појаву и погоршање симптома астме, упале плућа и бронхитиса, као и чешће упале доњих дисајних путева. Глобалне процене су да око 165.000 деце умире пре пете године живота од инфекција доњих респираторних путева проузрокованих изложеношћу дуванком диму. Деца која су од најранијег доба изложена дуваском диму имају последице по здравље органа за дисање и у одраслом добу, а честе инфекције доњих респираторних путева у детињству значајно повећавају ризик од развоја хроничне опструктивне блести плућа у одраслом добу.    

Туберкулоза. Пушење и изложеност дуванском диму су важан фактор ризика за инфекцију туберкулозом. Пушење такође повећава ризик од понављања болести и смртности. Подаци показују да је учесталост употребе дувана око два пута већа међу оболелима од туберкулозе у односу на општу популацију у Србији. Наставак пушења у току лечења туберкулозе чини лечење мање успешним.

Загађење ваздуха. Дувански дим значајно загађује ваздух у затвореним просторима   јер садржи око 7000 хемијских састојака, од којих је најмање 69 канцерогено. Иако дувански дим може бити невидљив и без мириса, може се задржати у ваздуху дуже од пет часова. Значајан део честица дуванског дима се таложи у простору на различитим површинама и на тај начин излаже људе, а нарочито малу децу, штетним састојцима и канцерогенима (тзв. задржани дувански дим; енгл. third hand smoke).


05.05.2019.

05. мај - СВЕТСКИ ДАН ХИГИЈЕНЕ РУКУ


плакат можете преузети ОВДЕ


Превенција

Правилно прање руку топлом водом и сапуном представља једноставну превентивну меру која ефикасно смањује опасност да се човек зарази и да заразу пренесе на друге.
Одржавање хигијене руку треба обавезно примењивати:

 • пре и после припремања хране, нарочито непосредно после контакта са сировим месом;
 • пре јела;
 • после кијања, кашљања и чишћења носа;
 • пре стављања и скидања контактних сочива;
 • пре и после обраде рана или посекотина;
 • пре и после контакта са болесном или повређеном особом;
 • после коришћења тоалета;
 •  после мењања пелена или помоћи приликом коришћења тоалета, без обзира да ли су то деца или одрасле особе;
 • после изношења ђубрета;
 •  после игре и дирања животиња.

 

 

 


04.04.2019.

ТЕРЕНСКЕ МЕДИЦИНСКЕ ТОРБЕ

 

Захваљујемо се  Телекому Србија на донацији три нове медицинске торбе за Службу хитне медицинске помоћи Дома здравља Сопот

 


03.04.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Поводом обављања бесплатних превентивних прегледа које организује Министарство здравља Републике Србије, обавештавамо грађане следеће:

Дана 07.04.2019. године у Дому здравља Сопот у периоду од 08:00 до 16:00 часова примаће се сви пацијенти независно од тога да ли имају здравствену књижицу, за следеће прегледе:

 • ЕКГ
 • мерење крвног притиска
 • одређивање вредности шећера у крви

Сви прегледи обављаће се у интернистичкој служби.

Обавештавају се и пацијенти, који немају здравствену књижицу, или иста није  оверена да могу да дођу у недељу у горе наведеном термину на ове прегледе.

Потребно је понети са собом неки од личних докумената.


07.03.2019.

УЛАГАЊА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВЉЕ


Здравствена станица Раља добила је нову медицинску опрему и завршени су радови на увођењу система даљинског грејања.
 


31.01.2019.

НОВ БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР

 

Са великим задовољством обавештавамо све кориснике здравствених услуга Дома здравља Сопот да нам је испоручен нов биохемијски анализатор који ће значајно унапредити наш рад.
Апарат је за потребе наше установе и њених корисника обезбедила Компанија НИС у оквиру програма "Заједници заједно 2018".
Овим путем захваљујемо се Компанији НИС која је препознала значај и изабрала наш пројекат чиме нам је омогућено да набавимо нов биохемијски апарат који је од велике важности за установу.
Такође, захваљујемо се и свим грађанима који су подржали пројекат Дома здравља Сопот.

 

 

 

 


27.12.2018.

ШЕСТ НОВИХ МЕДИЦИНСКИХ АСПИРАТОРА

 

Захваљујући подршци Задужбине Николе Спасића Дом здравља Сопот добио је 6 медицинских аспиратора. Набавком ових апарата значајно се побољшала техничка опремљеност служби за здравствену заштиту деце, одраслих, хитне службе и специјалистичке службе - одсек ОРЛ. 

Још једном се захваљујемо Задужбини Николе Спасића у име свих грађана општине Сопот.