О нама

О ДОМУ ЗДРАВЉА

 

 

Историјат


Здравствена служба у Сопоту почиње 1897. године. Четири године после проглашења Сопота за варошицу, први лекар др Михаило Величковић постаје лекар среза космајског.

Од тог периода па све до 1956. године, кроз варошицу је прошао већи број лекара који су ординирали у различитим објектима који су били у приватној својини.

Решењем Народног одбора општине Сопот, бр. 246 од 12. јануара 1956. године основан је Дом здравља у Сопоту. На дан оснивања Дом здравља је имао само службу опште медицине и зубно-лекарску службу. Радници и опрема су преузети од Дома здравља из Младеновца у чијем су се саставу налазили. Објекти у којима се одвијала здравствено-медицинска служба су и даље били у приватној својини.

1960. године Дом здравља губи свој статус и постаје Здравствена станица. У наредне четири године понову ће бити испуњени сви потребни услови и 1964. године поново добија назив Дом здравља.

После тог периода развој здравствене службе почиње брже да се развија и почињу припреме за изградњу објекта Дома здравља у Сопоту.

Најзад, 2 јула 1973. године отворена је зграда у којој је Дом здравља какав данас познајемо. Зграда је једноспратна, дугачка 70 метара и има oko 2400м² корисног простора. До данашњих дана зграда је више пута реновирана при чему се водило рачуна да се не наруши првобитно замишљен изглед зграде чи је идејни творац цењени сопотски архитекта Дока Радомировић.

Данас Дом здравља има преко 100 запослених који тимски пружају здравствену заштиту за више од 19500 становника општине Сопот. Здравствена заштита  је организована кроз 7 служби у згради Дома здравља Сопот и још 7 издвојених објеката у Раљи, Губеревцу, Дучини, Малој Иванчи, Малом Пожаревцу, Рогачи и Стојнику.
 

Мисија


Пружање квалитетних здравствених услуга од стране кадра који се стално усавршава и користи адекватну опрему, све време водећи рачуна о заштити пацијентових права.

Визија


Да наша установа постане место где ће пацијенти бити наши партнери у очувању њиховог здравља

Организациона структура


Дом здравља Сопот представља једину здравствену установу у општини Сопот. Обезбеђује примарну здравствену заштиту за 19572 становника на територији од 271 km². У склопу Дома здравља у Сопоту је још и Здравствена станица у Раљи, као и Здравствене амбуланте у Дучини, Губеревцу, Малој Иванчи, Малом Пожаревцу, Рогачи и Стојнику.

 

У Дому здравља Сопот на неодређено време запослено је:

 • лекара 24 ,од тога 9 специјалиста;
 • медицинских сестара и техничара 39 ,од тога виших медицинских сестара 8;
 • лабораторијских техничара 6;
 • биохемичара 1;
 • доктора стоматологије 2;
 • стоматолошких сестара техничара 6;
 • административних радника 7;
 • техничког особља 18 од тога 10 возача хитне медицинске помоћи и санитетског превоза;

Уз директора укупно 104.

 

Дом здравља у оквиру своје здравствене делатности спроводи мере примарне здравствене заштите и пружа превентивне, дијагностичке и терапијске здравствене услуге из следећих области:

 • опште медицине;
 • здравствене заштите жена;
 • здравствене заштите деце;
 • поливалентне патронаже;
 • стоматолошке здравствене заштите;
 • лабораторијске дијагностике;
 • рендген дијагностике;
 • хитне медицинске помоћи и санитетског превоза.

 

Поред пружања наведених услуга примарне здравствене заштите, Дом здравља пружа специјалистичке здравствене услуге у области:

 • интерне медицине;
 • психијатрије;
 • офтамологије;
 • оториноларингологије.

 

Кроз поменуте службе, Дом здравља подржава рационално, ефикасно, благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите. На годишњем нивоу у Дому здравља се уради преко 150.000 прегледа и пружи још око 220.000 услуга.
 

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Сопот


Број систематизованих радних места према нивоу квалификација:

ВСС – 36
ВШС – 8
ССС – 62
НСС – 8

Укупан број запослених на одерђено и неодређено време према нивоу квалификације:

ВСС – 42
ВШС – 8
ССС – 59
НСС – 8

Број радно ангажованих лица према броју основа ангажовања (рад ван радног односа):

ССС – 0 по Уговору о привременим и повременим пословима

Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у предходној години.

6 – запослена

Укупан број новозапослених на неодређено и одређено време у својству приправника у предходној календарској години.

0 – новозапослених

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години, као и укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента у текућој календарској години.

0 – новозапослених
0 – приправника.
 

Управа


Вршилац дужности директора: др Богдан Короман
Помоћник директора: Драган Стевановић
Главна сестра: Зорица Арсенијевић

 

Управни одбор:

Јелена Живковић – председник УО (представник оснивача)
Радољуб Јовановић – члан УО (представник оснивача)
Владимир Милићевић – члан УО (представник оснивача)
др Загорка Анђелковић – члан УО (представник установе)
др Зорка Денић – члан УО (представник установе)

 

Надзорни одбор:

Драгомир Радосављевић – председник НО (представник оснивача)
Снежана Стојановић-Кандић – члан НО (представник оснивача)
др Тамара Витас – члан НО (представник установе)


 

ДАТУМ     КАЛЕНДАР ЗДРАВЉА
21. - 28. јануар   Европска недеља превенције рака грлића материца
31. јануар   Национални дан борбе против пушења
4. фебруар   Светски дан борбе против рака
март   Месец борбе против рака
20. март   Светски дан оралног здравља
21. март   Светски дан посвећен особама са Дауновим синдромом
22. март   Светски дан вода
24. март   Светски дан туберкулозе
трећа недеља априла   Европска недеља имунизације
7. април   Светски дан здравља
четврта недеља маја   Недеље здравља уста и зуба
5. мај   Светски дан хигијене руку
10. мај   Национални дан добровољних давалаца крви
19. мај   Светски дан борбе против хепатитиса
31. мај   Светски дан борбе против пушења
5. јун   Светски дан заштите животне средине
прва недеља августа   Светска недеља дојења
12. август   Међународни дан младих
26. септембар   Светски дан контрацепције
29. септембар   Светски дан срца
октобар   Месец заштите старих лица
10. октобар   Светски дан менталног здравља
16. октобар   Светски дан хране
20. октобар   Светски дан остеопорозе
Новембар   Борба против болести зависности
14. новембар   Светски дан борбе против шећерне болести
15. новембар   Светски дан хроничне опструктивне болести плућа
20. новембар   Међународни дан детета
1. децембар   Светски дан борбе против СИДЕ
3. децембар   Међународни дан са посебним потребама

 

 

     

Хипократова заклетва

 

У часу када ступам у лекарске редове свечано обећавам, да ћу свој живот ставити у службу хуманости.

Према својим учитељима сачуваћу дужну захвалност и поштовање.Своје ћу звање вршити савесно и часно.

Најважније ће ми бити брига - здравље мога пацијената.

Поштоваћу тајне онога ко ми се повери.

Одржаваћу свим својим силама част и племените традиције лекарског звања.

Моје колеге биће ми браћа.

У вршењу дужности према болеснику неће на мене утицати никакви обзири вере, националности, расне, политичке или класне припадности.

Апсолутно ћу поштовати људски живот, од самог зачетка.

Ни под претњом нећу дозволити да се искористи моја медицинска знања супротна законима хуманости.

Ово обећавам свечано, слободно, позивајући се на своју част.

 

 

 

Галерија