Докумeнта

                                                                                            

финансијски план
за 2024. годину

План јавних
набавки за 2024. годину

Завршни рачун
за 2023. годину

финансијски извештај
за 2022. годину

извештај о пренетим средсвима
и плаћеним обавезама
на дан 11.07.2024

Информатор о раду