Контакт

Hазив: Дом здравља Сопот

Адреса: Јелице Миловановић 12, 11450 Сопот

ПИБ: 100150542

Матични број: 07003609

Шифра делатности: 8621 здравствена – општа медицинска пракса

Број рачуна - буџетска срдства: 840-489661-16

Број рачуна - сопствена срдства: 840-489667-95

Електронска пошта: dzsopot@yubc.net

Број факса: 011/8251-282

Број телефона – централа: 011/8251-288
Радно време централе: 07:00 – 15:00 часова; суботом, недељом и празницима – не ради

 


Вршилац дужности директора – др Богдан Короман
Контакт подаци:
Електронска пошта: dzsopot@yubc.net
Број факса: 011/8251-282
Број телефона: 011/8251-288

Помоћник директора  – Драган Стевановић дипл. правник
Контакт подаци:
Електронска пошта: dzsopot@yubc.net
Број факса: 011/8251-282
Број телефона: 011/8239-733 и 011/8251-288, локал 117

Лице за заштиту података о личности – Драган Стевановић дипл. правник
Контакт подаци:
Електронска пошта: dzsopot@yubc.net
Број факса: 011/8251-282
Број телефона: 011/8239-733 и 065/8225-344

Шеф рачуноводства – Марија Јовановић дипл. еконоимиста
Контакт подаци:
Електронска пошта: dzsopot@yubc.net
Број факса: 011/8251-282
Број телефона: 011/8251-282

Главна сестра – Зорица Арсенијевић
Контакт подаци:
Електронска пошта: dzsopot@yubc.net
Број факса: 011/8251-282
Број телефона: 011/8251-288, локал 103