Заказивање

Заказивање и распоред рада лекара

 

 

Преглед код изабраног лекара можете заказати:
 • лично – приликом посете лекару;
 • путем националног центра на број телефона 011/362-0000 или;
 • на следеће бројеве телефона:

 

11.10.2019

Дом здравља Сопот

Општа пракса

Број телефона и време за заказивање

Радно време

Пауза

011/8251-449
07:00 - 20:00

Сваким радним даном
07:00 - 20:00

10:00 - 10:30
16:00 - 16:30

Распоред рада лекара

Пре подне

др Суада Хусеиновић

др Владан Бабић

По подне

др Бојана Крчо - Мочевић

др Далиборка Мијаиловић

 

07.10.2019 - 11.10.2019

Дом здравља Сопот

Педијатрија

Број телефона и време за заказивање

Радно време

Пауза

011/8252-039
07:00 - 20:00

Сваким радним даном
07:00 - 20:00

10:00 - 10:30
16:00 - 16:30

Распоред рада лекара

Пре подне

др Снежана Јовић

По подне

др Зорка Денић

 

07.10.2019 - 11.10.2019

Дом здравља Сопот

Гинекологија

Број телефона и време за заказивање

Радно време

Пауза

011/8251-288
локал 113
07:00 - 15:00

Сваким радним даном осим среде
07:00 - 15:00
средом 07:00 - 19:00

10:00 - 10:30
средом и од
16:00 -16:30

Распоред рада лекара

др Тамара Витас

 

07.10.2019 - 11.10.2019

Дом здравља Сопот

Стоматологија

Број телефона и време за заказивање

Радно време

Пауза

011/8251-288
локал 109
07:00 - 15:00

Сваким радним даном
07:00 - 20:00

10:00 - 10:30
16:00 - 16:30

Распоред рада лекара

Пре подне

др Душан Перишић

др  

др 

По подне

др Светислав Кецић

др 

др 

 

07.10.2019 - 11.10.2019

Здравствена станица Раља

Општа пракса

Број телефона и време за заказивање

Радно време

Пауза

011/8257-025
07:30 - 19:00

Сваким радним даном
07:30 - 19:00

10:00 - 10:30
16:00 - 16:30

Распоред рада лекара

Пре подне

др Тихана Радета

По подне

др Душанка Спасојевић

 

07.10.2019 - 11.10.2019

Здравствена станица Раља

Педијатрија

Број телефона и време за заказивање

Радно време

Пауза

011/8257-024
07:30 - 14:30

Сваким радним даном
07:30 - 14:30

10:00 - 10:30

Распоред рада лекара

 Ђорђе Радојковић

 

07.10.2019 - 11.10.2019

Здравствена станица Раља

Гинекологија

Број телефона и време за заказивање

Радно време

Пауза

065/8225-329
07:30 - 14:30

Сваким радним даном осим четвртка 07:30 - 14:30
четвртком 07:00 - 19:00

10:00 - 10:30
четвртком и од
16:00 - 16:30

Распоред рада лекара

Др Миодраг Митић

 

 

Здравствена станица Раља

Стоматологија

Број телефона и време за заказивање

Радно време

Пауза

065/8225-316
07:30 - 14:30

Сваким радним даном осим четвртка 07:30 - 14:30
четвртком 12:00 - 19:00

10:00 - 10:30
четвртком од
16:00 - 16:30

Распоред рада лекара

не ради

 

15.10.2019

Здравствена амбуланта Губеревац

Општа пракса

Број телефона и време за заказивање

Радно време

Пауза

011/8237-252
11:00 - 13:30

Утораком и четвртком
11:00 - 13:30

Нема

Распоред рада лекара

др Далиборка Мијаиловић

 

11.10.2019

Здравствена амбуланта Дучина

Општа пракса

Број телефона и време за заказивање

Радно време

Пауза

011/8258-294
07:00 - 13:00

Понедељком, средом и петком 
07:00 - 13:00

10:00 - 10:30

Распоред рада лекара

др Ивана Божовић

 

11.10.2019

Здравствена амбуланта Мала Иванча

Општа пракса

Број телефона и време за заказивање

Радно време

Пауза

011/8253-310
07:00 - 13:00

Понедељком, средом и петком 
07:00 - 13:00

10:00 - 10:30

Распоред рада лекара

др Далиборка Мијаиловић

 

14.10.2019

Здравствена амбуланта Мали Пожаревац

Општа пракса

Број телефона и време за заказивање

Радно време

Пауза

011/8256-318
07:00 - 13:00

Понедељком, уторком и четвртком 
07:00 - 13:00

10:00 - 10:30

Распоред рада лекара

др Љиљана Радовић

 

14.10.2019

Здравствена амбуланта Рогача

Општа пракса

Број телефона и време за заказивање

Радно време

Пауза

011/8255-242
07:00 - 13:00

Понедељком, уторком и четвртком 
07:00 - 13:00

10:00 - 10:30

Распоред рада лекара

др Владан Бабић

 

15.10.2019

Здравствена амбуланта Стојник

Општа пракса

Број телефона и време за заказивање

Радно време

Пауза

011/8258-297
07:30 - 10:30

Уторком и четвртком
07:30 - 10:30

Нема

Распоред рада лекара

др Далиборка Мијаиловић


Заказивање се не врши за време паузе.

Хитне услуге и акутна стања се не заказују.

Лабораторијске услуге се не заказују.
Пријем здравствених књижица у лабораторији сваког радног дана од 07:00 до 07:30 часова. Резултати се могу подићи наредног дана између 12:00 и 13:00 часова.

У циљу побојшања квалитета рада и пружања здравствене заштите, пацијенти су у обавези да претходно закажу своју хроничну терапију.

Упућивање, односно заказивање термина за специјалистичке прегледе и дијагностичке процедуре (рендген, и ултразвук абдомена) у оквиру установе врши изабрани лекар.

Уколико је потребно, контролу у оквиру 6 месеци од обављеног прегледа у специјалистичкој и дијагностичкој служби Дома здравља Сопот заказује сам специјалиста након обављеног прегледа по упуту изабраног лекара.

Незаказани пацијенти се примају у слободном термину или узмеђу термина два заказана пацијента и то по следећем редоследу:

 • труднице;
 • пацијенти са малигним обољењем;
 • пацијенти са менталним поремећајем;
 • пацијенти отпуштени из болнице;
 • пацијенти са посебним потребама.

 

Процедура о тријажи и хитном пријему у служби опште медицине
(ко може бити примљен преко реда?)

Пацијенти чије је стање здравља такво да би одлагање пријема могло да доведе до погоршања здравља примају се исти дан.

Симптоми за хитан пријем су:
 • нагло настала слабост једне стране тела, конфузност, тешкоће у говору;
 • нагло настали бол у грудима који траје дуже од 15 минута;
 • астматични напад;
 • повишена телесна температура преко 39ºC;
 • епилептични напад;
 • акутне главобоље;
 • повишен крвни притисак – хипертензивна криза;
 • неправилан рад срца;
 • подаци о губитку свести, вртоглавице;
 • топлотни удар, сунчаница;
 • удар електричне струје, опекотине;
 • ујед змије;
 • ујед стршљена, осе, пчеле праћен алергијском реакцијом;
 • нагло настали осип по кожи;
 • акутна тровања;
 • болови везани за малигне болести;
 • нагло настали бол у стомаку, крв у столици;
 • застој урина;
 • повраћање;
 • искашљавање крви;
 • крварење из носа;
 • трауматске повреде;
 • повреде ока;
 • ургентна психијатријска стања: напад панике, покушај самоубиства, хипервентилациони синдром, шизофрени синдром, параноидни синдром и агресивност;
 • неодложно упућивање у болницу или на дијагностичку процедуру.

Тријажу врши медицинска сестра на шалтеру Службе опште медицине или сестра која ради у тиму са изабраним лекаром. Тријажа се врши на основу података добијених од пацијента или пратиоца.

У Дому здравља Сопот се не обављају интервенције које захтевају листе чекања тако да оне не постоје.

 

Како изабрати лекара


Процедура за избор лекара је крајње једноставна, а за регистрацију је потреба оверена здравствена књижица и лична карта. Да би се изабрао лекар потребно је попунити формулар, који се може наћи код сваке сестре, али и на инфо-пултевима, док је списак свих лекара који могу бити бирани истакнут на свим местима где се грађани могу опредељивати.

Образац – Изјава о избору и промени изабраног лекара се попуњава у два примерка, један остаје код изабраног лекара у здравственом картону,  док други примерак задржава пацијент. Лекар се бира на годину дана, а по истеку овог периода, уговор се аутоматски продужава уколико пацијент не инсистира на промени изабраног лекара. Пре истека календарске године, пацијент може да промени изабраног лекара ако промени место пребивалишта, ако није задовољан услугом, ако лекару престане радни однос, ако је изабрани лекар одсутан дуже од шест месеци, али и из других оправданих разлога.

 

Изабрани лекар


Законом о здравственом осигурању дефинисано је право на избор лекара у Дому здравља на подручју матичне филијале или на подручју пребивалишта, односно боравишта. Лекар се бира из области: опште медицине, педијатрије, гинекологије и стоматологије. Лекар се бира са списка изабраних лекара који је истакнут у дому здравља и бира се на период од једне календарске године, од дана избора до 31.12. текуће године. По избору лекара са списка, при првој посети попуните и потпишете образац изјаве о избору. Изјава о изабраном лекару се продужава аутоматски сваке календарске године осим ако не дате изјаву о промени изабраног лекара. Ако је осигураников изабрани лекар привремено одсутан, због коришћења годишњег одмора, боловања, службеног пута, обављања специјализације и друго, дом здравља је у обавези да обезбеди лекара који привремено замењује његовог изабраног лекара. Осигураници имају право да промене изабраног лекара по истеку календарске године, без навођења разлога промене.

Особе незадовољне својим изабраним, или лекаром који им је додељен као замена, могу захтевати промену изабраног лекара и пре истека календарске године, али, у изјави морају да наведу разлог промене.